20-годишнината на Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии ще честват на 21 юни в Русенски университет над 60 компютърно ориентирани катедри и институти от цялата страна. Същия ден ще се проведе 20-тата международна конференция по компютърни системи и технологии CompSysTech. Тя ще бъде открита от зам.-министъра на образованието и науката Карина Ангелиева и ще започне с презентация на хуманоидни роботи.
В програмата на пленарната сесия са включени доклади с поглед в бъдещето като „Колко близко сме до реалния квантов компютър?“, „Как развитието на ИКТ ще повлияе на пазара на труда - кои професии ще изчезнат и кои ще се появят?“ и „Използване на хуманоидни роботи в здравеопазването“.
След докладите ще бъдат обсъдени основните задачи на дигиталната трансформация на образованието.