Математическата гимназия „Баба Тонка“ получи наградата за най-предприемчиво общообразователно училище по време на церемонията в София за 100-годишнината на световната организация „Джуниър Ачийвмънт“. Гимназията получи също и наградата на Oracle Digital Creativity, която спечели отборът „FurnView“ с ръководител Нели Тихомирова. Учениците получиха специалния приз за разработеното от тях приложение за дигитално обзавеждане чрез мебели, представени с 3D изглед.