Външен асансьор за трудно подвижните пациенти ще бъде изграден в сградата на Белодробната болница. Той ще обслужва двата етажа на лечебното заведение. За целта е необходимо да се учреди право на пристрояване към сградата на специализираната белодробна болница на ул. „Независимост“ 2. Пазарната стойност на отстъпеното право на пристрояване с разгъната застроена площ от 18,92 кв.м е 4850 лева без дължимите данъци и такси. Шефът на Белодробната болница д-р Светослав Дачев е внесъл заявление в общината с одобрен от главния архитект инвестиционен проект, като предстои общинските съветници да дадат съгласието си да се учреди право на пристрояване за изграждането на асансьор.