Областният управител не разполага със законово уредено правомощие да разгледа по същество отправеното от него искане за насрочване на местен референдум, затова правилно е отказал, сметна на първа инстанция състав на Русенския административен съд.
Става въпрос за искането на инициативен комитет, което първо бе отхвърлено от общинския съвет. Мотивът беше, че не е постигнат изискваният от закона брой гласове, а по време на обсъждането на темата стана ясно, че в списъците има имена на чужденци, затворници и дори покойници.
След това и областният управител Галин Григоров отказа да се ангажира с темата. 

От мотивите на съда става ясно, че от комитета не са прочели закона правилно и така сами са си вкарали автогол. Въпросът е дали това е случайно, след като комитетът редовно демонстрира самочувствие и компетентност на юридически теми.
Общинският съвет е взел решението, с което е отказал провеждането на референдум. Дали е правилен или не този отказ, е въпрос, който съдът не следва да коментира, тъй като решението е можело да се оспори от вносителите на предложението, но то не е оспорено и е влязло в сила, посочват магистратите.
Вместо да обжалват решението на съветниците, от комитета решили да се обърнат към областния управител със същото настояване. Но законовата пътека се оказала съвсем различна.
Законодателят дава правомощие на областния управител да се произнесе, ако общинският съвет не приеме въобще никакво решение по искане за референдум, тоест да бездейства, посочи съдът. А в случая съветниците са взели решение, което е влязло в сила. Затова съдът отново обърна внимание за липсата на правна логика в действията на комитета и отхвърли жалбата им, но решението може да се обжалва.