Строителните дейности по изграждането на новата кейова стена под хотел "Рига" са пряко свързани с нивото на река Дунав и вероятно ще продължи и догодина. Новата кейова стена, която е с дължина приблизително 480 метра, в най-широката си част ще навлиза около 30 метра навътре в Дунав. Работи се в зависимост от нивото на водата и затова обектът е с голяма трудност и сложност. До миналата седмица фирмата изпълнител работеше, а ако нивото падне бързо, тя има готовност веднага да продължи. 
Към момента строителството, с което си отива любимият на поколения русенци Конски плаж, е изпълнено около 40% и при благоприятни атмосферни условия е възможно да бъде приключено до края на годината.  

Такъв беше всъщност и срокът за изпълнението на обекта, който се финансира по проект на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния. След като приключат строителните дейности обаче, има процедури по въвеждане на обекта в експлоатация, както и подготовка на искането за окончателно плащане, като това ще отнеме време. Затова от общината са водили разговори с община Гюргево, която е партньор по проекта, за удължаване на срока. 
Наред с новата кейова стена ще се възстанови дейността на три корабни места, които са предвидени по плана на пристанището, но никога не са функционирали. Основната цел е да се осигури целогодишна възможност за акостиране на пътнически кораби на тези корабни места при различни водни стоежи. Достъпът до корабните места за гражданите и гостите на града ще бъде свободен, като е предвидена крайбрежна алея за разходки. Допълнително ще бъде изграден и лиман за малки плавателни съдове, на който ще могат да пристават лодки, яхти. 
Предвид факта, че нивото на река Дунав оказва пряко влияние върху строителните работи, се налага и промяна в предвидения план за възстановяване на средствата от програмата. За ремонта на кейовата стена Русе получи 4,5 млн. евро, но за реконструцията беше необходима значителна сума и се наложи общината да изтегли 2 млн. лева нисколихвен заем от фонд ФЛАГ през есента миналата година. Предвидено беше кредитът да се изплати до една година, но тъй като очакваните за възстановяване суми, с които се погасява, са пряко зависими от строителните дейности, срокът ще бъде удължен от 12 на 17 месеца. Предстои предложението на кмета Пламен Стоилов за промяна в договора да бъде одобрено от общинските съветници на идната сесия.