Жителите на Ветово се запознаха с мерките на Европейската комисия за борба с фалшивите новини и дезинформацията. Представени бяха и историческите събития, свързани с Холокоста, като бе подчертана ролята на България за спасяването на евреите. 
В Сливо поле жителите на общината обсъдиха дейността на европейския омбудсман, като бяха запознати с реда, по който се подават сигнали и жалби до него. Бяха представени и конкретни примери от практиката на Ирландия, Чехия, Германия, Франция и Белгия.
Двете дискусии са организирани от областната управа по Комуникационната стратегия на България за ЕС.