Около 1800 декара посеви от царевица, пшеница и рапица са унищожени в Двемогилско от градушката и пороите във вторник. Това съобщи председателят на контролния съвет на една от четирите най-големи земеделски кооперации в България - двемогилската "Филип Тотю", инж.Койчо Пенчев. 
Щяхме да се радваме на доста добри добиви през тази година, но градушката със зърна колкото лешник и дъждовете попариха надеждите ни, каза инж.Пенчев.
По предварителни пресмятания загубите на кооперацията от пораженията, причинени най-вече от пороите, които буквално са извлекли насажденията, щели да възлязат на около 160 000 лева.
В кооперацията, която обработва около 25 хиляди декара селскостопански площи, се надяват "с това да се разминем" и да не последва друго природно бедствие в землището на Две могили. 
Около 5000 декара с обработваема земеделска земя, сеновали, стопански сгради и обори са под вода в Караманово. В района е спряно захранването с електричество, преустановена е и работата в завода за биокомпост. 
"Причина за наводнението са обилните валежи през последните дни и затлаченото корито на реката. Село Караманово се намира в най-ниската част на голям водосборен район. При интензивен дъжд от баирите се стичат кални потоци", заяви Снежинка Монева, главен специалист Гражданска защита в Ценово.
Това се случва при всеки пороен дъжд, оплакват се земеделските производители. Те настояват да се почисти коритото на река Студена, която минава покрай нивите им, тъй като в последните няколко години регистрират ежегодно загуби заради залетите земеделски площи.
Вчера кметът на община Ценово д-р Петър Петров назначи комисия, която ще оцени щетите от наводнението.
Земеделските производители от Караманово са притеснени, тъй като не могат да приберат реколтата. Емил Игнатов стопанисва 500 дка, като 300 дка ечемик вече са загубени.
"Не можем да го напръскаме, трябва да се жъне по това време ечемикът, не можем да влезем да го ожънем, той си остава там. Това си е пълна загуба. Застраховаме си нивите, обаче хората вече виждат, че се наводняват постоянно и казват - ние не можем да застраховаме по течението на реката, защото това нещо се знае, че ще се наводни и няма как да плащат. И застраховки не плащат, и нищо, и си остава така за наша сметка", казва пред Русе Медиа Игнатов.
Сериозни са загубите и на завода за биокомпост, който е изграден по европейска програма. Инвестицията на стойност 3 млн.лв. в момента не може да работи.
"Щетите са много големи. Ако върнем пет години назад, сме смятали от порядъка на 2-3 млн.лв. Засегната е в много голяма степен готовата продукция, суровината също, която е на кота нула на площадката", казва Михаил Билев, председател на земеделската кооперация в Караманово.
Земеделските производители от години настояват да се почисти затлаченото корито на река Студена.
"Постоянно идват хората от "Напоителни системи" и нищо не казват. Питаме ги, свиват рамене, не може сега, проекти трябва да се правят, някакви работи трябва да се правят и вече 5-6 години нито проекти, нито нищо, нито някакви действия. Поне да изрежат дърветата, горе-долу да се изчисти тая река, обаче тя има много наноси", казва оше Емил Игнатов.
"От 2013 година водим непрестанна кореспонденция с компетентните институции. Засега мерките са само епизодични и не се стигна до окончателно решение. Истината е, че коритото на река Студена не е почиствано  в продължение на години, а това трябва да се извършва всяко лято", обясни Александър Йорданов, специалист в отдел "Териториално селищно устройство" в община Ценово. 
Хората от селото са изпратили писма до община Ценово и до областния управител на Русе с настояване да се вземат спешни мерки за почистване на реката.
От своя страна областният управител Галин Григоров направи проверка на място.
"Към момента няма населени места, които да са застрашени, както не е застрашен нито животът, нито имуществото на гражданите в района на община Ценово. Валежите бяха обилни, но коритата на реките не са прелели. Язовирите са в норма, имат достатъчно възможности да поемат предстоящи дъждове. Направихме проверки със служители на "Напоителни системи" по сигнали за прелели участъци на река Студена, които са в района на община Ценово и Караманово. Не е констатирано преливане, както е подадена информацията със снимков материал от общината. Има заблатени участъци, но към настоящия момент няма преливане на коритото на река Студена", заяви пред БГНЕС областният управител на Русе Галин Григоров.
"Проблемът с експлоатационното състояние на дигите на река Студена, респективно заливането на посоченото мостово съоръжение, датира назад във времето, за което Областна администрация Русе е изготвила проект за възстановяване на проектния профил на реката. Същият е изпратен с искане за приоритетно финансиране и изпълнение до всички компетентни институции. Предвид изложеното Областна администрация Русе е създала организация за следене на нивата на водите на територията на региона", съобщиха още от областната администрация.