Коя е общината в Русенско с най-висока средна заплата? Изненадващо това не е областният център, а Сливо поле, където живеят под 10 000 души. Това показва анализ на Института за пазарна икономика, направен на база статистическите данни от края на 2017 г. Такива данни се събират от Националния статистически институт, но не са публични, така че подобен анализ се прави доста рядко. 
За 2017 г. средната заплата в община Русе е 862 лева, а в Сливо поле - 918 лева. И това не е изключение - лидерите по заплати в страната са сравнително малки общини, в които има много големи работодатели - обикновено в енергетиката или добивната промишленост. Тези големи компании дават високи заплати и в същото време доминират тотално местния пазар на труда, тоест голяма част от работещите на територията на общината работят именно в тях. Такъв е и случаят със Сливо поле, където е позиционирана най-голямата компания не само в областта, но и в Северен Централен район - производителят на биодизел „Астра Биоплант“, чиито обороти надхвърлят 1 млрд. лева годишно. На второ място пак не е Русе, а Ветово, където дава работа друга голяма фирма - добивната компания „Каолин“. Там средната заплата през 2017 г. е 908 лева.
В другите малки русенски общини такъв голям работодател липсва и те сериозно изостават от областния център. Средната заплата в Иваново е 751 лева, в Борово - 725 лева, Бяла - 790 лева, Две могили - 699 лева, Ценово - 631 лева. 
Информация за общинските заплати през 2018 г. все още няма. От данните за областта обаче знаем, че средната заплата през 2018 г. се увеличава с около 8% спрямо 2017 г., има ръст и за първото тримесечие на тази година с 3,7%. Така че трябва да имаме едно наум, че средната заплата в съответната община най-вероятно се повишава с 11-12 на сто. Факт е, че темпът на ръст ще е различен за отделните общини, но в общия случай може да се очаква всички да покачват средните нива - сравнението на 2017 г. спрямо 2016 г. потвърждава това.
Най-високата средна заплата в България за 2017 г. е регистрирана в община Челопеч - наличие на голяма добивна компания и съответно 2178 лв. средна заплата за общината. След това са Козлодуй, с ядрената централа - 1790 лв. средна заплата за общината, Раднево и Гълъбово, с големите компании в енергетиката, имат средни заплати от съответно 1657 лв. и 1610 лв. Веднага след тях са Пирдоп - с 1562 лв. средна заплата (отново наличие на голяма добивна компания) и Девня - с 1442 лв. средна заплата (силно изразен индустриален профил). Столицата София се нарежда чак на 8-о място.