Общината иска да стане собственик на едноетажните сгради срещу кръговото кръстовище на Дунав мост и на терена под тях. Тъй като постройките са крайно амортизирани и грозни, целта на кмета Пламен Стоилов е след придобиването на имота те да бъдат съборени и районът да се облагороди. Най-лесно и удобно е това да стане покрай предстоящата реконструкция на бул. „Тутракан“ и разширяването на шосето под жп надлеза. В момента гледката е повече от тъжна и отблъскваща, а точно тя посреща всеки влизащ в България.
Сградите са собственост на МВР, а теренът с площ над 16 дка е частна държавна собственост. Още през 2004 година кметска заповед е разпоредила премахването на опасните и амортизирани постройки, но съдът е отменил това разпореждане заради процесуални нарушения.
През миналата година в отговор на запитване на кмета до ОД на МВР комисар Светослав Първанов е отговорил, че дирекцията няма нужда от сградите, а областният управител Стефко Бурджиев е дал съгласието си теренът да бъде прехвърлен на Общината заедно с постройките в него. За да се стартира процедурата и да се подготви искане на областния управител до министъра на регионалното развитие и благоустройството обаче, е необходимо съгласие на Общинския съвет за безвъзмездно придобиване на имота. На предстоящата сесия предложението ще влезе за гласуване.
Не зная дали желанието ни ще бъде удовлетворено, но сме длъжни да опитаме да благоустроим района на граничния пункт, коментира кметът Пламен Стоилов.