Младши специалист в дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в кметско наместничество в село Церовец е осъдена условно за съставяне на документ за наследници на 32 дка ниви с неверни данни.
54-годишната Н.Н.К., с основно образование, заемала длъжността в кметството от години. През април 2010 при нея дошъл съпругът на една от наследничките на фамилни земи в Церовец и успял да я уговори да състави официален документ, че жена му единствена има права върху тях, тъй като останалите четирима наследници били вече мъртви. Така били ощетени синовете на една от починалите наследнички. 
Скалъпеното удостоверение за наследници било издадено, а дейният съпруг го подписал от името на жена си и две години по-късно продал имота по 600 лева за декар.
Измамените братя обаче се сетили за наследствените ниви, тръгнали по следите им и всичко излязло наяве. След това със случая се заела прокуратурата, която образувала дела срещу чиновничката и инициатора на фалшификацията И.П.
Н.К. успяла да се споразумее с Районна прокуратура за шест месеца затвор с три години изпитателен срок и година и половина без право да заема длъжност, свързана с административно обслужване, гражданско състояние и гражданска регистрация на хора.
Тепърва предстои договорите за продажба на нивите да бъдат развалени в отделно дело срещу И.Б., което по негово желание ще се води по общия ред с разпит на всички свидетели.