Всички храмове в Русенската духовна околия вече си имат дом. Те са събрани, подредени и грижливо описани на около 400 страници, като заслугата на това е на автора на тази извънредно ценна книга: архимандрит...