Рекордна за последните години заетост в Русе и областта отчита националната статистика. Общият брой на наетите на 15 и повече години в област Русе продължава да расте и в края на март 2019 г. нарастват с 2,1 хил. души спрямо година по-рано, като достигат 98,6 хил. - най-високото ниво от 2015 г., когато се прави такова преброяване. Работещите мъже са 50,4 хиляди и леко намаляват, но за сметка на това заетите жени са 48.2 хил., с над 3000 повече отколкото през 2018.
Така коефициентът на заетост на хората в трудоспособна възраст /15-64 г./ достига 68,9% - с 3,7 процентни пункта повече отколкото в началото на 2018-а. 
Данните на НСИ за заетостта са в съзвучие с тези, показващи драстичен спад на безработицата, но донякъде се разминават с тенденцията относно работещите по трудов договор. За заети обаче статистиката брои още самоосигуряващите се лица, самонаетите, работещите работодатели и др., които извършват работа поне по един час на ден, за което получават възнаграждение. В това число влизат и ученици, студенти и др., които се хващат на сезонна работа за по няколко часа на ден. Като заети се отчитат и хора, които отсъстват поради отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка, трудов спор или други причини, които могат да се окажат временни.
 Друга част от разликата се дължи на различната методика - наетите се броят по месторабота, а заетите - по местоживеене. Така че числата показват увеличен брой работещи от Русенско, които се трудят в други области.
През първото тримесечие на 2019 г. заетите лица на възраст 15-64 навършени години в област Русе са 96,1 хил., от което следва, че към 2500 работещи са над 65 г., тоест в пенсионна възраст. Тревожен факт за бизнеса, тъй като излизането им от работната сила ще влоши и без това нелекото положение на трудовия пазар. Пак според статистиката, на мястото на 100 пенсиониращи се идват само 58 младежи.