“Булгаргаз” очаква под процент намаление на цената на “синьото гориво” от есента.  Според разчетите на държавното дружеството природнияг газ от септември ще струва 45,07 лв./MWh или с 10 стотинки по-малко спрямо цената за периода от юни до септември.

Прогнозното намаление на продажната цена се дължи на очакваните по-ниски доставни цени на природния газ от внос през третото тримесечие на тази година.

Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 09.05.2019 г. и е неокончателна.

Окончателното предложение на “Булгаргаз“ за утвърждаване цената на природния газ за третото тримесечие на 2019 г. ще бъде внесено в КЕВР на 10 юни.