Българите продължават да трупат пари в депозити, въпреки че банките им дават символични лихви и спестяванията им на практика се стопяват заради инфлацията. През март 2019 г. средният лихвен процент по депозитите за граждани в левове намалява до 0.13%, а по тези в евро достига до 0.16%. Още по-малко получават за спестяванията си фирмите, за които процентите са 0.06 в лева и 0.05 в евро, показват данните на БНБ. А инфлацията за последните 12 месеца е 3.6%, така че парите на депозит са намалили покупателната си стойност с около 3.5% и сега 100 лева на депозит плюс лихвите купуват колкото 96,50 лева преди година.
В същото време банките вдигат лихвите по кредити.  Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през март 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. се повишава с 0.13 процентни пункта до 9.91 на сто, а по кредитите за потребление в евро - с 0.15 пр.п. до 4.85 на сто. Средният лихвен процент по овърдрафта за домакинства в левове се увеличава за година с 0.35 пр.п. до 14.02 на сто. Понижение има само на обезпечените с жилища заеми.
С увеличаването на лихвените маржове не е чудно, че и печалбите на трезорите растат. Печалбата на банковата система за първото тримесечие на 2019 г. възлиза на 309 млн. лева. За сравнение, през първото тримесечие на миналата 2018 година банките у нас спечелиха 267 млн. лева.