„Параходство БРП“ започва на загуба и 2019 година, като свива сериозно и приходите в сравнение с миналата. Това показва междинният отчет на дружеството за периода 1 януари - 31 март. 
Нетните приходи от продажби намаляват с близо половин милион в сравнение с миналогодишните, като падат със 17 на сто до 2,3 млн. лева. Финансовият резултат е загуба от 394 хил. лева, в сравнение с минуса от 96 хил. лева през 2018 г.
Параходството редовно обяснява лошите си резултати с неблагоприятните климатични условия през голяма част от годината, което рефлектира до по-малка натовареност на разполагаемия капацитет. Превозените товари през миналата година намаляха с близо 100 хил. тона, а изработените тонкилометри - със 172 хил. Увеличение на приходите се отчита само от второстепенните направления като Фериботна дейност, отдаване на плавателни съдове под наем и реморкаж.
В последните години БРП се държи над вода главно заради извънредните приходи от продажби на материални активи, акции в дъщерни компании и постъпления от дивиденти. Продадени бяха 43% от „Маяк КМ“ и 39% от „Порт Пристис“, корабите „Васил Левски“, „Мадара“, танкер баржа - БРП ТЕ-1, Никола Вапцаров“. През миналата година дивидентите секнаха - варненското „Ви Ти СИ“, където БРП има 41% от капитала, не плати нито лев.