Шест от осемте общински търговски дружества приключват 2018 с печалба, става ясно от годишните финансови отчети и докладите за дейността, които предстои да бъдат приети на идната сесия. Дружество "Общински пазари", което стопанисва 12 търговски обекта, за поредна година отчита печалба, като приходите идват основно от наеми на площи и съоръжения. Печалбата е в размер на 232 000 лева, което обаче е с 59 000 лева по-малко от 2017 година. Това се дължи на възникнали инфраструктурни проблеми и неотложни ремонти по старите обекти. Направен е авариен ремонт на пропаднал покрив на пазарчето в "Дружба 1", за който са заделени доста средства. Освен това, докато течеше ремонтът на сградата на Централния пазар, дружеството не е получавало пари от наеми. Инвестирани бяха и средства за възстановяването на битака, обясни шефът на "Общински пазари" Кунчо Кунчев.  
Другото дружество, което е на печалба през изминалата година, е ДКЦ 1 с 10 000 лева, което е с 2000 лв. по-малко спрямо 2017 г. В резултат на доброто управление Центърът по дентална медицина приключва финансовата 2018 г. с печалба от 33 000 лв., като за сравнение 2017 г. е завършил със загуба в размер на 93 000 лв. С положителен финансов резултат е и "Медицински център 1" - 1087 лв., като намеренията на дружествата за тази година са да инвестират в материална база, медицинска апаратура и квалификация на персонала. Центърът за психично здраве също приключва със счетоводна печалба от 3137 лева, въпреки че има дейности, които не са финансирани по договор със здравното министерство, но са крайно необходими за предоставяне на качествени психиатрични грижи на пациентите. 
Комплексният онкологичен център завършва 2018 г. с най-голяма загуба - 123 000 лв., като от дружеството обясняват, че причината за отклонението между прогнозния и фактическия резултат се дължи на характера на дейността. Процесът по приключване на финансовия отчет е продължителен - установяване на разчети с касата, инвентаризация на материални запаси, вземания и задължения, увеличени разходи за лекарства и др., допълват още оттам. 
Счетоводна загуба в размер на 19 000 лв. отчита и Белодробната болница. От дружеството посочват, че не са получени средства за лечение на около 200 пациенти или 95 152 лв. Освен това отбелязват, че е силно намалена субсидията от здравното министерство за амбулаторни дейности при лечението на туберкулоза. 
Осмото общинско търговско дружество "Общински транспорт Русе 1" ЕАД, което се явява компания-майка на "Общински транспорт Русе" АД, не извършва реална стопанска дейност. Търговското дружество притежава 65% от акционерния капитал на дъщерното дружество "Общински транспорт Русе", а собственик на останалите 35% е община Русе. Инициирана е процедура по преобразуване под формата на вливане, като цялото имущество на "Общински транспорт Русе 1" ЕАД ще премине към "Общински транспорт Русе" АД.
Освен финансовите отчети на осемте дружества съветниците предстои да приемат и предложението общината да получи 109 187 лв. от печалбата на "Общински пазари", а лечебните заведения да не внасят дивидент.