342 хил. българи са самонаети при общо 3 млн. и сто четиридест и осем хил. заети - това сочат данните на европейската статистическа служба Евростат за 2018 година. Спрямо година по-рано нашенците, които работят за себе си, намаляват със 7 хил. души. Най-популярните професии сред самостоятелно заетите са работници по различни услуги и продажби, техници, работещи в областта на занаятите, квалифицирани земеделски кадри и други.
Средно 14% от общата заетост на хората на възраст от 15 до 74 години са в групата на самонаетите. За България процентът е близо 11, което я нарежда сред 10-те страни членки с най-малко работещи за себе си. За сравнение челните позиции са за Гърция с 30% самонаети, следвана от Италия, Полша и Румъния съответно с 22,18 и 17 на сто.
На другия полюс са Дания и Люксембург с по-малко от 10% от общата заетост, както и Германия и Дания, където работещите за себе си са 9% от всички.
Двама от трима от самонаетите или 68 на сто са мъже.