Десетокласникът в Професионалната гимназия по селско стопанство Айджан Шенолов Салиев спечели националната титла "Млад фермер", съобщи директорката на ПГСС Милена Досева. Състезанието се проведе в Добрич, където Айджан показа познания, умения и сръчност в модула "Животновъдство", по-специално при доенето на крави, и справедливо получи златния медал. 
Айджан се класира за националния кръг през март, когато стана първи в регионалната надпревара в Долни Дъбник. Тогава той демонстрира познанията си в разпознаването на фуражи, хигиена на млекодобива и доенето. Показваме трайни успехи в националното състезание, каза Милена Досева, като припомни, че преди година ПГСС отново излъчи национален победител.