Настоятелството на закритото през 2013 година  училище в Ястребово години наред е отдавало под наем школските земи, без да се знае как се отчитат парите. 
Случаят попада в полезрението на Окръжна прокуратура след сигнал за пране на пари. След разпит на свидетели е образувано дело за заличаване на регистрацията на настоятелството.

Това е направено от Окръжния съд заради фрапиращо противоречие със Закона за предучилищното и училищно образование и е открито производство за ликвидацията му. Срокът за нея е шест месеца, а ликвидатор ще бъде председателят на настоятелството.
Решението подлежи на обжалване до две седмици пред Апелативния съд във Велико Търново. Преди изтичането на този срок обаче се очаква образуването на ново дело по същия казус и за настоятелство на закритата детска градина в същото село.
Настоятелството към училището в Ястребово е създадено през 2009 година. Една от функциите ми е да управлява притежаваните от школото 157 декара ниви, които отдава под наем, а парите би трябвало да се използват за подпомагането на училището. През 2013 година то е закрито, но отдаването на земята продължава. Става дума за 157 декара. При рента около 50 лева в района, това прави чист приход от близо 8000 лева годишно.
Пари от арендата са се събирали от училищното настоятелство и след 2016 година, когато подобни сдружения с нестопанска цел на закрити учебни заведения бяха премахнати с наредба в Закона за предучилищното и училищното образование. Въпреки това председателят на сдружението Рукие Мъстънова всяка година взема суми от арендата на земята, но ние нямаме никаква представа какво се случва с тях, няма отчетност и се надяваме да се изясни има ли злоупотреби в случая, каза вчера за „Утро“ кметът на селото Ехлим Етем.