Осем къщи за гости са изградени в Русенска област с помощта на европейско финансиране по програмата за развитие на селските райони /ПРСР/, показа проверка на "Утро". Както вчера стана ясно, те, както и всички подобни обекти в страната, ще бъдат проверявани дали работят по предназначение по нареждане на главния прокурор Сотир Цацаров.
По две такива къщи има в Иваново и Ветово, останалите са в Бяла, Глоджево, Писанец, Острица и Божичен. Всички те са финансирани по мерки 311 и 312 от ПРСР 2007-2013.
На място служители на полицията ще извършат и проверка дали къщите за гости не са превърнати в частни вили, каквито твърдения има за бившия зам.-министър Александър Манолев и за семейството на депутатката от БСП Елена Йончева. За тази цел ще се изискат заверени копия от регистри за настанените туристи за български и чужди граждани, от документацията за регистриране и категоризиране на обекта, информация за заплатените туристически данъци за пренощували туристи. Ще се изискат от съответното РУ на МВР по местонахождение на къщата за гости справки за постъпилите регистрационни карти за нощували туристи. Ще се провери дали вписаните в регистрите гости действително са посетили проверяваната къща за гости.
Главният прокурор разпореди и извършване на проверка и на всички проекти, по които са подпомагани разходи, свързани със закупуване на пътни превозни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността на бенефициентите.