Въпреки неистовите усилия на банките и падналите вече под 4% лихви по жилищните заеми, ипотечното кредитиране върви надолу, показват данните на Имотния регистър към Агенцията по вписванията. През първото тримесечие на тази година броят на заличените ипотеки изпреварва значително новодоговорените. Новите заеми, които са обезпечени с жилища, са едва 180 - почти два пъти по-малко от същия период на миналата година. Данните не разграничават сделките от рефинансиранията, така че само една част от тези 180 сделки са за новоотпуснат кредит. Останалите са рефинансирания и преструктурирания на кредити, при които заемателят взема нов заем при по-добри условия, за да погаси стар.
Намаляват и учредените законни ипотеки, каквито се вписват (обикновено от банките) когато за обезпечение на кредита служи закупуваният имот. Те са едва 64 през това тримесечие при 88 за същия период на миналата година.
А прекратените ипотеки за първото тримесечие са 292. Което означава, че сумарно броят на отпуснатите от банките ипотечни кредити е намалял. 
Надолу вървят и регистрираните наемни договори, показват данните на Агенцията по вписванията. Броят им е 170 спрямо 293 за година по-рано. 
Като цяло броят на всички имотни сделки в Русенска област намалява минимално през първото тримесечие на годината като остава на ниво малко над 1000 лева, показват данните на Агенцията по вписванията. За периода 1 януари - 31 март са регистрирани общо 1006 сделки с недвижими имоти, при 1021 за същия период на миналата година. В това число влизат не само покупко-продажбите, но и дарения, замени, наеми, аренди и др., при част от които всъщност няма размяна на пари и не са сделки в общоприетия смисъл на думата.