Областният информационен център-Русе стартира онлайн конкурс за видеоклип на тема „Имам бизнес идея!“ за ученици от 14 до 18 години. Той се организира от Централното координационно звено в администрацията на Министерски съвет и на Мрежата от 27-те ОИЦ в страната. 
Участниците трябва да направят видеоклип с продължителност до 2 минути, в който да представят своята бизнес идея. Тя трябва да е творческа, оригинална и иновативна, да има потенциал за развитие, да е ясно и точно формулирана и да бъде представена логически последователно и интересно. 
Видеоклипът трябва да бъде изпратен до 12 май 2019 г. като съобщение към създаденото за целта събитие на страницата на Областен информационен център - Русе във Фейсбук. Всички те ще бъдат публикувани на 13 май, когато ще започне онлайн гласуването с лайкове. Използването на скриптове за изкуствено повишаване на лайкове, купуването или манипулирането им по какъвто и да било начин, води до дисквалификация. 
Авторите на първите десет клипа ще бъдат наградени със спийкъри (безжични тонколонки). Първите двама ще поучат и посещение в „София Тех Парк“, където ще се запознаят с вече успели предприемачи и техните бизнес идеи. 
Обявяването на победителите и награждаването ще се проведе от 28 май до 1 юни 2019 г. на фейсбук страницата на ОИЦ-Русе и на Единния информационен портал за ЕСИФ - www.eufunds.bg.