Не са малко улиците и алеите в Русе без имена, а това създава неудобства и на хората с имоти в тези райони, и на различни институции. За да се реши този проблем, ще се създаде работна група, която да извърши анализ на улиците, които са без имена или са с наименования, които следва да се променят. Решението беше взето на вчерашната сесия, а предложението дойде от председателите на групите на общинските съветници на ГЕРБ Бедрос Пехливанян и на "Патриотите, ВМРО, Глас народен" Иво Пазарджиев. В работната група ще има общински съветници и представители на общинска администрация, като ще се търси и мнението на неправителствени организации. Според вносителите това ще е най-работещият вариант за постигане на консенсус при избора на имена на улици в града. Работната група трябва да изготви и да предложи на общинския съвет проект за решение за именуването на улиците най-късно до юли.