ЧЕЗ предлага драстично поскъпване на нощната тарифа на тока за битови нужди от 1 юли - с близо 52%. За дневната исканото от компанията увеличение е близо 11,5%. Това става ясно от ценовото предложение на дружеството, депозирано в КЕВР.
Другите две енергийни компании също предлагат значително увеличение.
От ЕВН предлагат увеличение на дневната тарифа с 0.5% и 1% ръст за нощната.
От "Енерго Про" предлагат поскъпване на нощния ток с 2%, а без промяна се запазва цената на дневната тарифа. 

В цените са калкулирани мрежовите услуги и заплащането за достъп до мрежата. Предложени цени от дружествата в сектора са за регулаторния период 01.07.2019 г.- 30.06.2020 г.