Образованието ще даде по-добро бъдеще на ромите - това коментира в Бръшлен Петко Асенов, вицепрезидент на Световната ромска организация и главен комисар на ромите в България.
По повод Международен ден на ромите 8 април в понеделник в селото се състоя регионална конференция на тема "Перспективи пред младите роми".
Асенов даде пример, че миналата година била организирана среща, на която присъствали повече от 400 студенти, доктори и инженери от ромски произход от цялата страна.
"Те виждат бъдещето в образованието. Тези деца знаят това, защото в гетото има големи проблеми. Те искат да участват в процеса на интеграция, искат да помагат на своя етнос", каза Асенов.
По думите му ромските деца трябва да бъдат върнати в училище, а за целта е нужен както диалог между всички, така и реална държавна програма.
Кметът на Сливо поле Валентин Атанасов обясни, че в общината живеят шест етноса - българи, турци, помаци, роми, татари, руснаци.
"Намерили са механизма да общуват, да добруват, да си помагат, да живеят заедно", каза Атанасов.
"Създаваме Консултативен съвет по сигурност към община Сливо поле, за да може по-лесно да се решават проблемите на различните етноси. В него ще участват кметът на общината, представители от полицията, Бюрото по труда, социалните грижи, просветата, ВиК, енергоразпределителното дружество, както и лекар, каза още Атанасов.
Айдън Ахмедов, комисар на ромите в Сливо поле, който работи и в общинската дирекция "Етнически и интеграционни въпроси", посочи, че най-големият проблем на ромите е липсата на образование. По думите му създадените в общината местни инициативни групи са обхванали досега около 60 деца, като от тях над 80 процента посещават вече училище.
"Обикаляме и ги приканваме. Целта е да разберат, че образованието е от значение", обясни Ахмедов.