Плащанията за данъци и осигурителни вноски, които предстоят до края на февруари, ще се извършват по действащата в момента единна сметка. Това уточняват от приходната агенция във връзка с предстоящите промени в областта.
Очаква се през следващата седмица Народното събрание да приеме окончателно промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, според които на физическите и юридическите лица ще бъде дадена възможност да избират вида на публичното задължение, което плащат.
В началото на февруари Конституционният съд обяви единната сметка за противоконституционна. Промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приети на първо четене, предвиждат да бъдат направени четири подсметки или четири отделни сметки, като все още не е ясно кой от двата варианта ще бъде предпочетен. Ще се запази логиката за погасяване на задълженията по давност.