Драматичният театър „Сава Огнянов“ и Кукленият театър в Русе са отличници за отминалата 2018 година. Това сочи класацията, която традиционно в началото на пролетта прави Министерството на културата, като оповестява оценките на културните институти в страната. Оценяването се извършва на базата на различни показатели и критерии, които Драмата и Куклениците са покрили в максимална степен. 
Като най-голям отличник все пак може да се гордее ДТ „Сава Огнянов“. Неговите 114 точки го поставят на шесто място в групата на театралните трупи с най-високи показатели. Водещата позиция е на пловдивския театър, който има 130 точки и изпреварва дори Народния театър „Иван Вазов“. Следват Театърът на българсктата армия, Сатиричният театър „Алеко Константинов“ и театърът в Бургас „Адриана Будевска“. Русенският театрален колектив изпреварва емблематична трупа, каквато е „Сфумато“, заела мястото след „Сава Огнянов“. 
В групата на куклените театри русенската трупа се нарежда седма, като фактически Русе и Сливен си поделят шесто и седмо място, тъй като имат еднакъв брой точки - 112. Интересно е да се отбележи, че от тази класация отсъства столичният куклен театър. 
За съжаление, с това добрите новини за русенското сценично изкуство се изчерпват. Русенската опера е последна в класацията за постиженията през миналата година. Тя е единствената, която е получила средна оценка - а точките, които са й отброени, са едва 68. Дори Старозагорската опера, за която се говори, че също е била в трагично състояние и с огромни дългове, когато я е поел новият й директор режисьорът Огнян Драганов, е успяла да събере цели 90 точки.