Трийсетгодишен с работа и стабилни доходи - това е профилът на средния длъжник в България, а причина за финансовите му затруднения е спонтанността при покупките, често на луксозни стоки, и неумението да си прави сметката. Това сочат данните на Асоциацията на колекторските агенции в България. 
Най-често в невъзможност да обслужват кредита си изпадат младите хора в големите градове и особено в Пловдив, Бургас, Стара Загора. Русе е посочен като град, чиито жители са коректни платци. Същото важи за потребителите в София и Враца.
През 2018 г. спрямо предходната намалява броят и обемът на лошите дългове, но средният размер се увеличава - от 775 лв. на 1161 лв., тоест вече е около средната брутна заплата за страната. Потребителите се чувстват по-спокойни за бъдещето си и са готови да ползват по-големи кредити.
През 2018 г. на компаниите за събиране на дългове е възложена сумата от 1.4 млрд. лв. при малко над 2 млрд. година по-рано. Над половината от случаите на необслужвани дългове са към банките при 42% предишната година. След стрестестовете банките подхождат много по-внимателно към темата с некоректните платци. Те възлагат необслужваните кредити на значително по-ранен етап - между 30 и 90 дни от датата на забавяне, докато преди в този период са опитвали да решат проблема със собствени сили, показват наблюденията на асоциацията.
Делът на бързите кредити намалява от малко над 30% до 19% от възложените случаи, сочат данните на сдружението. Делът на телекомите е 15% при 21% предходната година, а този на застрахователните продукти расте от под 1% до 9 на сто от възложените на колекторите случаи.
През годината значително нараства размерът на изкупените от колекторите дългове - от 772 млн. лв. през 2017 г. на 1.9 млрд. лв. Рекордът се дължи на фирмени и обезпечени портфейли - тенденция, която се проявява на развитите европейски пазари.