Десетокласникът Айджан Салиев от Професиoналната гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев" се класира за финалния кръг на националното състезание "Млад фермер". Айджан се представи повече от убедително на регионалната надпревара за Сeверна България, която се проведе в Долни Дъбник. Там се състезаваха 28 отбора, мерейки сили в 3 направления. Айджан Салиев бе награден с грамоти за отлично представяне в две дисциплини: при разпознаването на фуражи и при доенето на крави. 
В отбора на гимназията в Образцов чифлик бяха и Мирослава Генова от 11 клас, която показа умения в модул "Растениевъдство", и Десислав Рачев от 12 клас, който участва в раздела "Механизация на селското стопанство". Мирослава и Десислав се справиха много добре - тя в разпознаването на семена и в рязането на овошки, той в управлението на трактор и в теста за безопасно движение. Двамата получиха грамоти.