До края на април гражданите, които искат да сменят печките си на дърва и въглища с по-екологични отоплителни уреди, могат да подават в община Русе заявления за включване в програмата. Формулярът може да се получи от общинския център за административни услуги или да бъде изтеглен от сайта на общината. Замяната на печките на твърдо гориво с екологично отопление е част от мерките за борбата с мръсния въздух. Кампанията е в изпълнение на новия проект за подобряване на качеството на въздуха по европейската програма „Лайф“. Очаква се в Русе 1500 домакинства да се пренасочат към отоплителни уреди на пелети, ТЕЦ или природен газ.