Първата кооперация в Русе "Съгласие", създадена с много надежди, професионализъм и труд, преминала през добри и бурни дни, днес навършва 100 години и с гордост отбелязва, че е едно от най-старите работещи предприятия в града и региона.
Кооперацията е учредена на 23 март 1919 година от "поименованите жители на гр. Русе, околия Русенска, а именно: Никола Суботич, Петър С. Бъчваров, Панайот Карагаев, Атанас Бъчваров, Георги Попов, Христо Тумбалов, Рачо Бончев, Иван Димитров, Данчо Тодоров, Сокол Алиев, Стефан Ялънджиев, Коста С. Косатев, Георги Иванов, Илия Юрданов, Марко Петров, Сава С. Станев, Димитър Пършовски и Иван Н. Баджаков, се събрахме 6 часа след обяд, в помещението на господин Илия Юрданов, на ул. "Чукуръ Чешме" №4, (днес "Олимпи Панов") за основаване Шивашко Потребително Кооперативно Сдружение "Съгласие", зарегистрирано кооперативно дружество с неограничена отговорност".
Първият председател на Управителния съвет е Иван Димитров, за патронен празник е избран Петровден, а девизът й, повтарящ романтичното верую на Тримата мускетари на Александър Дюма "Един за всички, всичко за един", е израз на честност, почтеност и солидарност.
Първоначално дейността на кооперацията е изцяло потребителска. Първата година приключва с печалба и положителна разлика между активи и пасиви. Възходящата линия на развитие продължава и през следващите десетилетия. 
През 1943 година се появява с години чаканата възможност за собствено здание и то в центъра на града. Закупува се "имот, находящ се на ул."Гладстон" №3, известен под името хотел "Метропол". 
След 1945 година започва нов етап от историята на ТПК "Съгласие" - път на развитие в новите условия. До края на 50-те години на ХХ век „Съгласие“ се уедрява чрез вливане на три други кооперации в нея. 
През този период наред с цеха за конфекция работят и ателиета за поръчки на мъжко и дамско облекло, за тъкане на черги, за юрганджийство, за плетачество - ръчно и машинно, басмаджийство, химическо чистене, шапкарство и кожухарство.
През 1962 година конфекцията се прехвърля към специализираното в производство на готови облекла ДИП "Арда".
През 1972 година производството на готови облекла се подновява, когато "Съгласие" сключва важен договор с немската фирма "Трумпф". Първоначално се шият детски дрехи, а по-късно - и дамски блузи. 
Поредната превратност на времето след 1989 година води до драстично свиване на поръчките. Над двадесет национализирани от предишната власт обекта са върнати на собствениците и наследниците им по Закона за реституцията, а търсенето на услуги клони към нулата. Но "Съгласие" не само оцелява, а и успява през 1998 година да се нанесе в собствена сграда и да инвестира в качествено и надеждно шивашко оборудване, за да отговаря продукцията й на най-високите изисквания.
Днес "Съгласие" отбелязва вековния си юбилей, но голямото му честване ще бъде на специално тържество на 29 юни, когато е патронният й празник Петровден.

Величка КАДЪКЬОВЛИЕВА