На континента има около 10 хиляди плавателни съда за вътрешно корабоплаване, които се движат в държавите по Рейн, а други 3000 плават по Дунав. Общият товарен капацитет на дунавския флот възлиза на 2,4 милиона това, а Румъния е страната с най-голям дунавски флот - с 49,7% от броя на съдовете. Данните бяха изнесени на провелата се в Русе среща на реални ползватели на река Дунав и представители на публичните регулаторни органи, на която се дискутираха начини за подобряване на корабоплаването в българския участък на реката.
Сред най-често споменаваните административни пречки са липсата на стандартизация и уеднаквени регламенти дори на национално ниво; големият брой документи и времето, необходимо за тяхното попълване; недостигът на персонал, който води до дълго изчакване на плавателните съдове; непрозрачни и непоследователни политики за събиране на такси в дунавските държави; неудобен работен график на пристанищата и митниците, предизвикващ забавяния на превозите; липсата на общоприет работен език по протежение на дунавските държави и др.