Приложението на етеричните масла в различни сектори на индустрията като парфюмерия и фармация ще бъде във фокуса на поредното редовно заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група. То ще се проведе днес в конферентната зала на фабриката за парфюми "Martinez" в Две могили.
Предвижда се практическа част, включваща посещение на самата фабрика за парфюми, както и на фирма "MEO BUTTONS", която е сред водещите европейски производители на копчета и текстилни материали с над 27-годишен опит в тази сфера. 
Заседанието се организира съвместно от Областна администрация Русе, Окръжен съвет Гюргево, Община Две могили и Асоциация "Еврорегион Данубиус".
От българска страна срещата ще бъде водена от зам.областния управител и досегашен председател на групата Свилен Иванов, които по време на предходното заседание през февруари предаде щафетата за следващите 6 месеца на заместник-председателя на Окръжния съвет на Гюргево Лучиан Корозел.