Две години след като спря работа през февруари 2017 г., „Русенска корабостроителница Запад“ вече е в процедура по несъстоятелност. С решение от 14 март състав на Русенския окръжен съд е обявил неплатежоспособността на дружеството с начална дата 31.01.2015 г. Досега срещу Корабната бяха наложени единствено обезпечителни мерки, за да се спре евентуалната разпродажба на активите.
Магистратите преназначават за временен синдик досегашния - Росен Милушев, който обаче ще изпълнява задълженията си вече за доста по-висока заплата. 

Насрочeно е първо събрание на кредиторите на 16.04.2019 г. в 14 ч в зала 9, ет.3 на Съдебната палата. Дневният ред включва изслушване на доклада на временния синдик, избор на постоянен синдик и предложение до съда за назначаването му, както и определяне на възнаграждението му и избор на комитет на кредиторите.
Русенският окръжен съд обаче отхвърля молбата на синдиците на Корпоративна търговска банка за откриване на производство по несъстоятелност и на „Русенска корабостроителница“ - гр.Ямбол. Както се разбра още преди две години, точно на тази фирма цялото русенско предприятие е отдадено под наем през май 2016-а за абсурдната сума от 2000 лева на месец, като срещу тях получава всички приходи на завода. Решението обаче подлежи на обжалване пред Апелативния съд във  Велико Търново и най-вероятно такова ще бъде направено.
Какво следва от всички тези съдебни решения? Много важна за бъдещето на Корабната е началната дата на неплатежоспособността, определена от съда на 31.01.2015 г. Тя прави недействителни всички задължения, появили се след тази дата, така че на практика обезсилва и договора за отдаване на предприятието под наем за 2000 лева на месец от 2016 г. Това развързва ръцете на синдика да започне разпродажба на активите на търг. Тогава има вероятност да ги купи някой истински предприемач, който ще ги иска, за да ги впрегне в работа. Ако още стават за работа, защото какво е положението в цеховете, изглежда никой не знае. 
Решението на Русенския окръжен съд обаче подлежи на обжалване и трябва да се изчака дали такова ще бъде направено и ако да - какво ще реши Апелативният съд във Велико Търново. И евентуално - Върховният административен съд при ново обжалване. Което означава още доста чакане.