От 15 000 до 3 911 660 лева могат да получат фирмите за обучение на нужните им кадри по процедура "Умения" на ОП "Развитие на човешките ресурси". Възможностите за финансиране бяха представени на бизнеса от Областния информационен център - Русе. 
Долният праг е толкова нисък с цел да се даде шанс и на микро предприятията да се възползват от процедурата. Ако не могат самостоятелно да достигнат минималния праг от 15 000 лева, те имат възможност да си партнират с максимум двама други работодатели, обясни експертът Габриела Стефанова. По процедурата ще се финансират: специфични обучения за конкретно работно място/ работен процес, обучения за професионална квалификация  и за ключови компетентности, за включване на безработни и неактивни лица в несубсидирана заетост при  работодател след успешно завършено обучение, както и възможност за гъвкави форми на заетост за периода на обучението.