Семействата, които са избрали природния газ за отопление, готвене и подгряване на вода, са намалили разходите си с общо 34 милиона лева за миналата година, показват изчисления на "Овергаз". Според компанията, за 2018 година всяко домакинство е похарчило средно с 1159 лева по-малко за енергия, като е заменило електроенергията със синьо гориво.
Битовите клиенти сами могат да проверят каква би била тяхната годишна консумация с помощта на специално разработен от експерти на компанията енергиен калкулатор на сайта gas.overgas.bg, който изчислява разходите за едно и също жилище при различни способи за отопление. Трябва да се има предвид обаче, че разходите за ток са пресметнати при използване на стандартни електрически печки и радиатори, каквито вече малко хора използват. А модерните климатици могат да вършат същата работа при 3-4 пъти по-ниска консумация на ток.
281 милиона лева от разходите си за енергия са спестили клиентите на "Овергаз Мрежи" през 2018 година. Икономията е изчислена, като са сравнени разходите на битовите и стопанските потребители за природен газ и алтернативни енергоносители. Болниците, училищата, детските градини и търговските обекти, заменили неекологичните горива със синьото гориво, са реализирали обща икономия в размер на 247 милиона лева, изчисляват от "Овергаз". 
С програмата DESIREE Gas конкурентните предимства на газа се увеличават. Проектът осигурява 30% безвъзмездно финансиране от първоначалната инвестиция и покрива 100 % от таксата за присъединяване. С финансовата помощ намалява срокът за възвръщане на първоначалната инвестиция средно с 1 година, твърдят от дружеството.