1580 лева предадоха вчера ученици от русенското училище „Васил Левски“ за изграждането на паметника на Апостола в Русе. Децата връчиха своята лепта на областния управител Галин Григоров. Плика с парите предаде Лиляна Балканска, ученичка от 10 В клас, която е председател на ученическия комитет в училището. 

Решихме, че тъкмо на нас, учениците от училището, чийто патрон е Васил Левски, ни приляга да се включим в събирането на средства за паметника, каза Лиляна. На инициативата на ученическия комитет откликнали всички деца - от първи до дванадесети клас, като във всяка класна стая били поставени дарителски кутии. Сумата беше събрана за около две седмици, каза десетокласничката. 
Радвам се, че учениците сами стигнаха до това решение и че всички пожелаха да участват в тази дарителска акция, каза вчера директорът на СУ „Васил Левски“ Галин Ганчев. Той поясни, че пак децата сами са решили техни съученици, които са от социално слаби семейства и разполагат с по-малко средства, да не дават пари в импровизираните касички. Затова пък самите учители също се организирали и предали вторични суровини, като така добавили още левчета към общата сума, която достигнала връчените вчера 1580 лева. 
Областният управител благодари за жеста и припомни, че идеята за паметник на Апостола в Русе датира отпреди повече от 20 години. Тогава сегашният депутат Искрен Веселинов беше общински съветник и внесе предложението, но ето че след две десетилетия и два конкурса най-после сме обединени и вървим към реализацията на идеята, каза Григоров. Той се надява изграждането на паметника да започне до няколко месеца. 
След церемониалното връчване на събраните с дарителската акция средства беше съставен протокол за дарение, който бе връчен на председателя на училищното настоятелство. А дарената сума още днес следобед ще бъде преведена по сметката, на която се събират средствата за бъдещия паметник, уточни Иво Пазарджиев от Инициативния комитет за издигане на русенски паметник на Левски.