Реални ползватели на река Дунав и представители на публичните регулаторни органи ще дискутират как да се подобри корабоплаването преди началото на новия плавателен сезон. На срещата, организирана от Българо-румънска търговско-промишлена палата, ще бъде представен план за действие с предложени конкретни мерки по всяка от петте тематични области. За подготовката на документа са анализирани всички докладвани бариери и добри практики, подадени от ползвателите на реката от Дунавските държави към месец февруари т.г. 
Срещата ще се проведе на 18 март от 14 часа в залата на ИА "Морска администрация" на ул. "Славянска" 4.
От години палатата активно работи по проблемите пред корабоплаването по река Дунав. От 2017-та екипът й е съсредоточил усилията си в проекта ДАНТЕ - подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав. Проектът се изпълнява от широк консорциум с 16 основни и 12 асоциирани стратегически партньори, сред които Дунавската комисия, Министерството на транспорта на Румъния, държавни институции, асоциации на корабоплаватели, пристанищни власти, спедитори и превозвачи и неправителствени организации от 10 европейски държави. България се представлява от Българо-румънска търговско промишлена палата, асоцииран стратегически български партньор е "Булмаркет ДМ" ЕООД.