Пореден призив към бизнеса да се включи в новото проучване на потребностите от кадри на Агенцията по заетостта отправи областната администрация. Анкетата е трета поред и първа за настоящата 2019 г. и вече е отворена и за работодатели, които доброволно желаят да се включат в нея. 
Стартът на инициативата беше даден на 14 февруари сред работодатели от формирана национално представителна извадка. Вече над 2200 фирми са подали онлайн своите анкетни формуляри, в които посочват какви специалисти със средно и висше образование ще търсят през следващите 6 месеца. Успоредно с това работодателите заявяват и потребностите си от работници без специална квалификация, както и такива, изискващи специфична правоспособност.
Набраната информация ще се използва при определяне на приоритетите на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта.