С 1 970 496 евро ще разполага община Русе за подмяна на отоплителни инсталации на домакинствата и за покупка и инсталация на измервателни устройства за мониторинг на чистотата на въздуха. 60% от общата сума по пилотната европрограма, чиято цел е да се намали замърсяването на въздуха от битово горене, е финансиране по програма LIFE, а останалите 40% или 788 198 хил. евро е собствено участие на общината. Проектът е за 6 години, като се очаква в последната година от изпълнението му - през 2025 г., броят на дните с превишение на нормата за фини прахови частици да е значително по-малък спрямо 2018 година. 
Община Русе се включва в програма LIFE на Европейския съюз съвместно със Столична община и общините Бургас, Монтана, Стара Загора и Велико Търново. Изпълнението на проекта е разделено на три етапа. В края на януари Столична община и община Русе сключиха споразумение за партньорство, в което са разписани ролята и задълженията по проекта на двете администрации. Предстои споразумението да бъде одобрено на идната сесия на общинския съвет. 
Друго предложение, свързано с подобряването на качеството на въздуха, което ще бъде разгледано на заседанието на общинския съвет този месец, е създаването на смесена експертна работна група, която да разработи нова общинска наредба за опазване на околната среда. В състава на работната група, освен общински съветници, ще се включат и представители на общинска администрация, партия „Зелените“, неправителствени организации и държавни структури. Предложението за създаването на експертна група е по инициатива на кмета Пламен Стоилов, председателя на общинския съвет Христо Белоев и председателите на групите общински съветници от ГЕРБ, коалиция Демократична България, Атака, ДПС, БДЦ и коалиция Български социалдемократи. Новата наредба трябва да бъде внесена за приемане от общинския съвет през септември.