Привет! Майка съм на Драго, работили сте с него и много бих искала да продължите, за да му помогнете да преодолее емоционалните си задръжки и страхове и да изгради своята цялостност. Надявам се това да му помогне да постигне трайни резултати в борбата си с наркозависимостта. Много се безпокоя за него, защото изчерпахме всички възможни начини на лечение и от тук нататък само в промяната в нагласите му към света и себе си виждам надежда за нов живот без наркотици. Както знаете, ние сме от друг град, но той живее в Русе с приятелката си. Аз предложих да заплащам консултациите с Вас, за да няма финансови причини да не се срещате, но не съм получила още отговор от него. Ще съм Ви благодарна да чуя и Вашето мнение дали бихте могли да му помогнете. С уважение! Людмила, 46 г.

Привет, Людмила! Разбирам писмото като опит за свързване с поредния източник на надежда за избавянето на детето Ви. На много хора в това положение им се случва да изпитват изтощение от уповаването в поредното средство, последвано от ново съмнение то да помогне.
С какво имаме да се съобразим заедно?
Обръщате се за помощ на сина Ви, който е пълнолетен, живеете в различни градове, той тук е самостоятелен, работи, споделя живота си с приятелка. Правя това уточнение, за да имаме представа, че аз или Вие не бихме могли да направим нищо, ако самият Драго не е пожелал това и не се е свързал с мен. Дори и да бях получила от Вас писмо с изразено недоверие и несъгласие, той е във възраст, в която може да взема самостоятелно решения. Въпреки проблема със зависимостта, Драго работи, издържа се самостоятелно и живее съзнателно, неговата воля е водеща в решенията, които взема за себе си, и в справянето с последствията.
Казвате: "много бих искала да продължите работата си с него". От писмото Ви разбирам, че макар да не сме се виждали отдавна, той Ви е споделил при кого е бил предприел консултиране.
Какви може да са мотивите да сподели за контакта си с психолог?
Дали Ви е разказал, за да Ви успокои, че е предприел нещо за себе си? Дали, защото Вие сте настоявали да пристъпи към специализирана помощ, е приложил доказателство, че вече е направил стъпка? Дали, защото действително би желал да продължим - засега може само да гадаем.
При първата ни среща преди месеци, когато той съобщи от каква помощ се нуждае, заявих, че не работя със зависимости. Обясних причините - опита и професионалните ми интереси, областта на квалификациите ми, както и трудността да съдействам за дисциплината, която е важна опора при справяне с подобен проблем - за това трябва да отговаря само той. Ако човек участва в група за подкрепа за преодоляване на зависимостта, там редът,
правилата и дисциплината имат мотивационна и мобилизационна стойност
Синът Ви обаче беше настоятелен. Искаше тези индивидуални консултации, помоли ме. Посочи времеви периоди, през които без проблем е успявал да удържи, както твърдеше - дори без да се изкуши от наркотика. Сам анализира характера и степента си на зависимост и че би искал в мое лице да има човек, на когото, ако предприеме работа със себе си, да разчита за подкрепа, за да се справи напълно с проблема. За да ме убеди в своята надежда за успех и в собствената си сила, ми даде пример как е помогнал на сестра си, за да я спаси от същия проблем, но сега той се нуждае от помощ.
Както в много други случаи, когато има трудно преодолимо състояние или при болест в семейството, често
роднините се специализират в материята на болестта
Четат, срещат се със специалисти, попиват терминология, усвояват лабиринти от научни принципи и постановки на проблеми и разрешения. Този ефект не е подминал и Вас. Към мен задавате очакване да му помогна "да преодолее емоционалните си задръжки и страхове и да изгради своята цялостност". С това разбирам, Людмила, че сте узнали какви емоционални задръжки са трудно преодолими за Драго, кои са неговите страхове, които пречат да живее и да се справя в живота чрез своята цялостност. Оценявам куража и склонността да приемете с доверие някого, на когото детето Ви е смятало да се довери. Но след като с него не стигнахме същински до такъв момент, Ви предлагам засега да опитате да поразсъждавате по някои въпроси. Как се справят други на неговата възраст, които - съвсем нормално - също имат своите страхове и емоционални задръжки? Как Драго - човек много добър по душа, силно обичащ сестра си, сам й е помогнал да преодолее нейната зависимост?
Какво се е случило с децата Ви?
Имам съвсем малко информация от него, но си представих онези мъчителни и за двамата дни и нощи, как сестричката му от обич към него е опитала от наркотика, за да съпреживее проблема, да се доближи до порока и до страданието на батко си, как той е страдал заради това и усилията, които е положил да я избави. Две сами деца в това страдание от трудностите и родителите им, готови да платят за каквото трябва, обръщайки се към специалисти с прилежащите на симптоматиката термини и с "Надявам се това да му помогне да постигне трайни резултати в борбата си със зависимостта".
От какво се лекува човек в борбата си с дадена зависимост?
Как да се откаже, ако чрез нея поддържа своята цялостност? Отговорът на този въпрос обяснява несполуките досега: "Много се безпокоя за него, защото изчерпахме всички възможни начини на лечение и от тук нататък само в промяната в нагласите му към света и себе си виждам надежда за нов живот без наркотици". Откъде да вземе сили Драго да се противопостави на „магнита“, чрез който при всяко отстъпление признава пред себе си, че е слаб, не е съвършен и че с нещо доста трайно може да е свързан... Считате, Людмила, че той трябва да изгради нови нагласи. Какви са ранните му нагласи, кое е нещото от детството, което му дава чувство за сигурност и безопасност, мисълта за което му дава сила и смелост да се изправи пред трудности?
Кога децата от приказките понасят големи изпитания?
Всяко отношение в крайности на родителите към децата като че ли има потенциал да ги омагьосва - може да им създаде невротична зависимост от тях или от нещо друго, или стремеж да избягат от родителския вакуум, за да не ги погълне. Случва се в юношеството децата да се подлагат на рискове, за да изпитат смелостта си и след някои сътресения да узреят, узнали своите сили и своите граници, които не биха прескачали оттук нататък. Други деца, които са изпитали отчуждаването на родителите си и техният дом престане да бъде за тях символ на сигурност, безопасност, източник на енергия, може да се почувстват прогонени. Може да се загубят в омагьосаната гора. В нея може и да намерят добър път, който да ги изведе на светло с нов, силен опит, а може и като Хензел и Гретел да стигнат до
привлекателната къщичка на вещицата
Баткото е поел натам, сестричката му го е последвала. По-голям, смел, обичлив, той я измъква от опасността, но сам остава омагьосан и свързва живота си с момиче, също така омагьосано - за да се борят заедно с тяхната обща зависимост, както заявяват сами, но засега в същата омагьосана къщичка.
Разбирам, Людмила, Вашата решителност и всеотдайност - "Аз предложих да заплащам консултациите с вас, за да няма финансови причини да не се срещате, но не съм получила още отговор от него". Струва ми се, че не в това е причината Драго да не се обажда. Той работи и има свои пари. Цената, която договорихме с него, има символен заряд (не символичен), конкретният размер има значение за него като неговата връзка с проблема му и е
залог, който би изгубил значението си
ако дистанционно заплащате за ангажимента му към мен. Но аз приемам Вашето съпричастие. Ако Драго някога се свърже отново с мен, ще мога да го опозная повече и чрез Вас като негова майка. Вярвам, че ако се доверите на психолог за себе си, както щедро го пускате към мен, ще можете да стигнете смело до слабостите, поради които нещо в душата на децата Ви е останало ненапълнено със сила и тази празнота е станала гостоприемна за зависимост. Ако не беше тази, може би щеше да е друга зависимост със същата натраплива притегателност. Препоръчвам да го направите от сега - психолози в големия град, където сте Вие, има много. Не се страхувайте от сълзите си, които ще дойдат. Не се страхувайте от разтърсването! За какво е майката, ако не може да съпреживее
сълзите, които децата й досега са изплакали
и които им предстои да изплачат?...
Иска Ви се да кажа нещо сигурно - "Ще съм ви благодарна да чуя и вашето мнение дали бихте могли да му помогнете". Не знам, Людмила, дали мога да му помогна. Дали участието на психолога е било помощно, се разбира, когато човекът в нужда извърви пътя си в трудността. Ако може да се изкачва и сам, браво! Ако не може и потърси помощ и започне изкачването си с подкрепата на някого, но не му достигне желание, той просто се отказва. Ако между тях се създаде доверителна връзка, от която постепенно катерачът да изпита собствената сила и да продължи сам, значи помощникът се е справил. Но, ако катерачът се окаже зависим от помощник и в бъдеще, значи помощта не е подействала правилно.
Специалистът не е всесилен, ако човекът в нужда не прояви усилие
Понякога човек идва и помолва за помощ. Договаряме се как ще действаме и  човекът отлага следващата среща. Изгубва се. Минава много време, през което не се обажда повече. Дали е стартирал катеренето сам? Дали вече е изкачил доста от своя стръмен път самостоятелно с вярата, че ако стане много трудно, ще изпрати своя SOS? Дали поема нови опасни рискове, знаейки, че някак се е подсигурил - със здрава карабина на колана към въже, на което разчита, закачено в другия си край за мисълта за помощника? Дали още набира решителност? Дали все още не е готов да започне изкачването, защото
проблемът чрез зависимостта му предоставя връзка с нещо сигурно?
Впечатленията ми от Драго, Людмила, са за едно мило и чисто по душа момче. За възрастта му би трябвало да говоря като за млад мъж, а ми идват думите „момче“, „дете“. Защо това дете е опитало преди години от отровата, от която твърди, че му се гади, дори му се повръща от нея, но пак, рискувайки живота си, пробва вкуса й с притъпено възприятие към множество мъжествени предизвикателства, каквито са работата му и бащиният занаят.
Може би има нещо за поправяне, за ново свързване и за потичане наново на енергия от Вас към децата, което да помогне да преодолеят емоционалните си задръжки и страхове и да се почувстват цели, силни и свободни от зависимост!