Форум за споделяне на добри практики в областта на предприемачеството се проведе в рамките на проекта "Стартер", реализиран от сдружение "БРТИМ" и Центъра за кариерно развитие на Русенския университет. Двама млади предприемачи - Мардик Хачерян от онлайн магазина www.canna-therapy.shop и Диан Йосифов от русенския автомобилен сервиз "Мотор" - представиха пред аудиторията историята на своя бизнес. Директорът на русенския клон на ОББ Ивайло Иванов разясни възможностите на банката за стаж, работа и кредитиране. Управителят на "БРТИМ" Ивайло Иванов говори за социалното предприемачество и ролята на НПО.