Сестрите Илияна Тодорова от 9 клас в Професионалната гимназия по облекло и Мариела Тодорова от 4 клас в училище „Ангел Кънчев“ са първите русенчета, включени в социалния проект „Жълтица за шестица“ на сдружение „Верният настойник“. Проектът насърчава учениците, като за всяка отлична оценка в бележника, те получават по 1 лев. 
Макар инициативата да е насочена предимно към сираци и деца от бедни семейства, по настояване на русенското сдружение „Дунавско сияние“ тя обхвана и 11-те деца от многодетното семейство на Красимир Тодоров и Ивелина Зартова. 
За първия срок Илияна и Мариела са „извоювали“ пред черната дъска 69 жълтици. 
Проектът се финансира само от дарения, като разполага с единен дарителски номер 17777, на който с sms с текст NAGRADA се подкрепя кампанията с 1 лв.