Доброволците от клуб "Вихърчета" в училище "Никола Обретенов" вчера призоваха по училищната радиоуредба своите съученици днес да дойдат с розови блузки. Така ще изразят съпричастност към Деня на розовата фланелка и към борбата с агресията и насилието. Децата от клуба обсъдиха тормоза в училище заедно с експерти, като прилагаха аргументи и даваха примери. Днес "Вихърчета" ще разказват на всички за каузата и ще призовават за по-добри отношения между съучениците и нетърпимост към тормоза в училище, като раздават на съучениците си розови лентички. Клуб "Вихърчета" е създаден по проект за интеграция на ромите и се ръководи от сдружение "Българо-Румънски трансграничен институт по медиация".