На 19 февруари в „Оргахим“ бе извършена проверка от РИОСВ, което е обичайно за предприятие като нашето и се е случвало десетки пъти. Установен е обичайният отпадък в рамките на производството ни, който ще бъде предаден за третиране по регулярния ред и в указания от компетентните органи срок. Това се казва в разпространено вчера изявление на компанията по повод публикувана вчера информация, че екоинспекцията е намерила в двора на фирмата 90 еднокубикови бидона с отпадъци, които се съхраняват на открито, и е дадено предписание съдовете да се приберат на закрито и да се предприемат действия за обработката им от сертифицирана фирма.
Извършва се вътрешно преустройство, за да имаме готовност за въвеждане на ново производство след получаване на нужните разрешителни. На площадката за производство са налични 90 контейнера, като само в една четвърт от тях се съхраняват отпадъци, което е два пъти по-малко от разрешеното по закон, посочва изп.директор на „Оргахим“ Момчил Бояджиев и декларира „постоянната си готовност да съдейства на всички български контролни органи и да запази високите си стандарти на производство“.