"Топлофикация Русе" вече има пълна проектна готовност за присъединяване на още 7 жилищни входа към градската топлопреносна мрежа, съобщиха от компанията. Това е част от политиката на фирмата през последните месеци, насочена изцяло към присъединяване на все повече нови сгради към предлаганите от нея услуги. В етап на изграждане в момента е проектът за присъединяване на блок "Клисура" в града, както и се очаква доставка и монтаж на абонатна станция във вход от блок "Мара Гидик".
Планът за присъединяване на нови абонати към топлопреносната мрежа на Русе в момента включва захранване на 10 жилищни входа, които се състоят от 247 жилища. "Топлофикация Русе" поема разходите по изграждане на самите топлопроводи и закупуване и поставяне на абонатните станции, което е една немалка инвестиция и е сериозен финансов жест. Домакинствата, които се присъединяват към топлопреносната мрежа, купуват топломери, водомери за гореща вода и тръбите, които да свържат инсталациите с отоплителните тела.
Насочихме усилията си към присъединяване на нови сгради към топлопреносната мрежа, тъй като това не само развива фирмата, а и осигуряваме на гражданите на Русе един висококачествен, леснодостъпен, изключително евтин и не на последно място високоекологичен начин на отопление през зимния период. Все по-нерентабилно е отопляването с дърва и електрическа енергия, към момента най-изгодният начин на отопление е именно централното отопление, посочиха от ръководството на "Топлофикация Русе".