Учениците от 2 А клас в училище "Св.Паисий Хилендарски" в Сливо поле заедно с класната си Розалия Моллова и учителката Бирнас Али облякоха розови фланелки. Така те се включиха в Деня на розовата фланелка, станал символ срещу насилието в училище. 
На специална стена децата налепиха плакати, стикери и послания срещу агресията. Те раздаваха брошури, озаглавени "Кажи и ти НЕ на насилието". Важното е учениците да знаят, че не само физическата болка, но и обидите причиняват травми, убедени са и деца, и учители.