Броят на отглежданите селскостопански животни отчита лек ръст през 2018 г. Увеличение има при всички видове с изключение на говедата. Това показват предварителните резултати от годишното статистическо изследване на отдел "Агростатистика" към Главна дирекция "Земеделие и регионална политика" на аграрното министерство.
Общият брой на биволите е 15.7 хил. броя, което е с 22.7% повече. Числото на биволиците се увеличава с 18.4% в сравнение с предходната година. Козите са 271.6 хил. броя - с 5.7% повече, но намалява броят на младите кози заплодени за първи път. Незначително е увеличението на овцете - с 2.5%, а броят им достига до 135 хил. броя. Броят на свинете е 650.6 хил. броя, което е с 9.7% повече, като се увеличават и женските свине за разплод над 50 кг с 19.1% . 
Наблюдаваното намаление на говедата е с 2.5% (526.7 хил. броя) спрямо 2017 година. Отглежданите млечни крави се топят от години и много ферми бяха ликвидирани, тъй като не могат да покрият жестоките европейски изисквания за качество на млякото. И този процес не е приключил. В последния списък на Българската агенция за безопасност на храните от края на миналата година, фигурират още 20 млечни ферми от Русенско, подлежащи на затваряне.
Запазва се обаче тенденцията за нарастване на броя на месодайните крави с (+10.5%), тъй като за тяхното отглеждане подобни изисквания няма.