Русе е сред шестте големи града, включени в проект на Европейския съюз за подобряване на качеството на въздуха, който ще бъде финансиран от Брюксел с 16.7 милиона евро. Другите български участници в новата екологична програма са София, Бургас, Велико Търново, Монтана и Стара Загора.
С парите ще се финансира преминаването от замърсяващо битово отопление на централно парно, природен газ, използване на пелети, на икономични климатици и други щадящи природата източници. Броят на обхванатите в цялата страна домакинства ще бъде 10 000, предполага се, че поне 1000 от тях ще са в Русе.

Прилагането на инициативата ще бъде пилотно, след което обхватът й ще се разширява. Това, разбира се, е само една от мерките, чиято крайна цел е намаляване на дните със замърсявания с фини прахови частици под 35 годишно, както изисква екологичното законодателство на Европейския съюз. В момента според европейската обсерватория за наблюдение на качеството на въздуха в Русе тази норма се надхвърля само за няколко месеца. Направена вчера справка показа, че през последните 100 дни Русе се е радвал на добър въздух само в 20 от тях.
В изпълнение на проекта община Русе ще бъде задължена да създаде и поддържа собствена мрежа за управление на качеството на въздуха и да измени или разработи нови местни наредби в тази посока.                                         У