Русенският историк Николай Чакъров се радва на поредна публикация в авторитетно специализирано издание зад граница. Негова разработка е намерила място в научно-методическото списание за преподаватели по история и обществознание „История“, което се издава в Русия. 
В първия брой на списанието за тази година в рубриката „Всеобща история“ редакторите поместват текста на русенеца със заглавие „Живата памет“. На разработката на Чакъров са отделени цели 10 страници в изданието, като оформлението е подкрепено с множество цветни и черно-бели снимки на паметници, заснети от учениците и описани с много детайли от сраженията на техните места преди близо столетие и половина. 
Публикацията започва с фотос на цяла страница от центъра на Русе - Паметника на свободата в градската градина. В текста Николай Чакъров подробно разказва за проекта, по който са работили под негово ръководство учениците му в Дойче шуле, за да съберат пълната картина на паметниците в Русенска област, посветени на героите от Руско-турската освободителна война. 
Статията на Чакъров започва с въведение от професор Олга Стрелова, член на редколегиите на българското списание „Диалогът в историята“ и на руското „История - Первое сентября“. Тя припомня предишни проекти на Николай Чакъров, по който той е провокирал гимназистите в Немското училище да направят свои проучвания, снимки, да записват разкази и спомени на очевидци. Става дума за изследователската мисия на средношколците, издирили и описали паметници от Първата световна война в Русенска област, и за изследването на руските топоними в Русе.